பட்டாம்பூச்சி விற்பவன் Na. Muthukumar

ISBN:

Published:

Hardcover

30 pages


Description

பட்டாம்பூச்சி விற்பவன்  by  Na. Muthukumar

பட்டாம்பூச்சி விற்பவன் by Na. Muthukumar
| Hardcover | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, ZIP | 30 pages | ISBN: | 10.26 Mb

படடாமபூசசி விறபவனஎஙகள ஊர பககஙகளில ஓலைசசுவடியில நூலை நுழைதது சோதிடம பாரபபாரகள. சிலருககு நலலது வரும சிலருககுக கெடடது வரும. இநதப புததகததில கணணை மூடிககொணடு எநதப பககததைப பிரிததாலும நலல கவிதைகளதாம வரும.பாரதிராஜாMoreபட்டாம்பூச்சி விற்பவன்எங்கள் ஊர் பக்கங்களில் ஓலைச்சுவடியில் நூலை நுழைத்து சோதிடம் பார்ப்பார்கள். சிலருக்கு நல்லது வரும் சிலருக்குக் கெட்டது வரும். இந்தப் புத்தகத்தில் கண்ணை மூடிக்கொண்டு எந்தப் பக்கத்தைப் பிரித்தாலும் நல்ல கவிதைகள்தாம் வரும்.பாரதிராஜாEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "பட்டாம்பூச்சி விற்பவன்":


kozackimops.newbkdlthere.online

©2009-2015 | DMCA | Contact us